โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์       ความก้าวหน้าของโครงการ 2561         แนวเส้นทางและสถานี
 

รฟท. ทดลองปิดทาง เข้า-ออก (ทางผ่านทางรถไฟ) ถนนกำแพงเพชร 6 เพื่อเตรียมก่อสร้างฐานราก Sky Walk โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ - รังสิต แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง

รฟท. แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งรถไฟยกระดับข้ามทางด่วนศรีรัช

   

เดือนธันวาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนตุลาคม

เดือนกันยายน

เดือนสิงหาคม

 
     
    สื่อสิ่งพิมพ์
           
         
      เอกสารประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3    
     
    บอร์ดประชาสัมพันธ์
   

 

 

 
 


  ภาพโครงการ  

  วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต