โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต

 

 

 

 

 

 


         ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต มีจุดเริ่มต้นโครงการที่สถานีบางซื่อ กม.6+000 (จากหัวลำโพง) บริเวณสามแยกประดิพัทธ์ประมาณ 1.8 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของสถานีบางซื่อ ไปตามแนวเขตทางรถไฟในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ผ่านเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางรวมประมาณ 26.3 กิโลเมตร โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะต่อขยายไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

        โดยการก่อสร้างเป็นทางยกระดับจากบางซื่อ (กม.6+000) ไปยังดอนเมือง (กม.25+232) ระยะทาง 19.2 กิโลเมตร และลดระดับลงอยู่ระดับพื้นดินจากสถานีดอนเมือง (กม.25+232) ถึงรังสิต (กม.32+350) ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร โดยมีรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางจากดอนเมืองถึงรังสิต ทางรถไฟมีขนาด 1.000 เมตร (Meter Gauge) เชื่อมต่อกับทางรถไฟสายเหนือในปัจจุบัน

สถานีรายทาง ประกอบด้วย 

        1. สถานีกลางบางซื่อ (กม.7+800)
          ตั้งอยู่บริเวณชุมทางบางซื่อ ถนนเทอดดำริในปัจจุบัน


      
  2. สถานีจตุจักร (กม.10+275)

          ตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 และถนนกำแพงเพชร 6 ใกล้กับบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11

        3.
สถานีบางเขน (กม.13+281)
          ตั้งอยู่บริเวณแยกบางเขน ช่วงถนนกำแพงเพชร 6 ตัดกับถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            ถนนวิภาวดีรังสิต

        4.สถานีทุ่งสองห้อง (กม.14+750)

          ตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 และถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้กองกำกับการสุนัขตำรวจ

        5. สถานีหลักสี่ (กม.17+943)
          ตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ทางด้านทิศเหนือของแยกหลักสี่ ตรงข้ามกับอาคารไอทีสแควร์ 
          ติดถนนแจ้งวัฒนะ

        6. สถานีการเคหะ (กม.19+500)
          ตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 และถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้แฟลตการเคหะฯ ดอนเมือง

        7. สถานีดอนเมือง (กม.21+525)
          ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 และถนนวิภาวดีรังสิต 
          ใกล้สถานีรถไฟดอนเมืองปัจจุบัน

        8.สถานีรังสิต (กม.30+347)
          ตั้งอยู่บริเวณถนนรังสิต-ปทุมธานี และถนนกำแพงเพชร 6 บริเวณหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี
          และสถานีที่จะก่อสร้างในระยะต่อไป ได้แก่

        9.สถานีวัดเสมียนนารี (กม.12+340)
          ตั้งอยู่ระหว่างสถานีจตุจักรกับสถานีบางเขน บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ตรงข้ามวัดเสมียนนารี

        10. สถานีหลักหก (กม.27+477)
          ตั้งอยู่ระหว่างสถานีดอนเมืองและสถานีรังสิต บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนเอกทักษิณ                     และถนนพหลโยธิน ใกล้หมู่บ้านเมืองเอก

รูปแบบสถานี

สถานีกลางบางซื่อ หรือศูนย์คมนาคมพหลโยธิน ซึ่งเป็นสถานีต้นทางของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางแห่งใหม่ของประเทศ โดยเป็นสถานีชุมทางของรถไฟทางไกลสายเหนือ สายตะวันออก และสายใต้ ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ที่เป็นรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง (แอร์พอร์ต เรล ลิงค์) และรถไฟความเร็วสูงที่จะพัฒนาในอนาคต โดยสถานีกลางบางซื่อมีรูปแบบดังนี้


 • ชั้นใต้ดิน เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถประมาณ 1,700 คัน โดยมีโถงเชื่อมต่อจากพื้นที่จอดรถ ขึ้นไปยังชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร และมีทางเชื่อมต่อกับสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานคร ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 • ชั้นพื้นดิน ประกอบด้วย
  • โถงพักคอยและรับผู้โดยสาร
  • พื้นที่ชั้นลอยสำหรับควบคุมระบบการเดินรถ และมีส่วนสำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญ
  • พื้นที่โถงสำหรับจำหน่ายตั๋วโดยสาร และจุดเชื่อมต่อไปยังสถานีบางซื่อของ รฟม.
  • พื้นที่พาณิชยกรรม ร้านค้า
 • ชั้นที่ 2 เป็นชั้นชานชาลารถไฟทางไกล รูปแบบชานชาลาตรงกลาง จำนวน 12 ชานชาลา
 • ชั้นที่ 3 เป็นชั้นชานชาลารถไฟชานเมือง รูปแบบชานชาลาตรงกลาง จำนวน 12 ชานชาลา โดยระยะแรกเปิดใช้ 4 ชานชาลา

สถานีรายทางจากบางซื่อ-รังสิต จะมีรูปแบบและลักษณะการใช้งานแตกต่างกันดังนี้

สถานีประเภทที่ 1

เป็นสถานียกระดับรองรับเฉพาะรถไฟฟ้าชานเมือง ได้แก่ สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี (ก่อสร้างในอนาคต) สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และสถานีการเคหะ 

 • ชั้นพื้นดิน : เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารที่จะใช้บริการ
 • ชั้นที่ 2 : เป็นชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร และเป็นพื้นที่รองรับผู้โดยสารที่จะผ่านขึ้นไปยังชานชาลา
 • ชั้นที่ 3 : เป็นชั้นชานชาลารถไฟฟ้าชานเมือง รูปแบบชานชาลาด้านข้าง

สถานีประเภทที่ 2

เป็นสถานียกระดับ รองรับทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟทางไกล ได้แก่ สถานีดอนเมือง 

 • ชั้นพื้นดิน :  เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารที่จะใช้บริการ
 • ชั้นที่ 2 :  เป็นชั้นจำหน่ายตั๋ว  และเป็นพื้นที่รองรับผู้โดยสารที่จะผ่านขึ้นไปยังชานชาลารถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟทางไกล
 • ชั้นที่ 3 :  เป็นชั้นชานชาลารถไฟทางไกล รูปแบบชานชาลาตรงกลาง
 • ชั้นที่ 4 : เป็นชั้นชานชาลารถไฟฟ้าชานเมือง  รูปแบบชานชาลาตรงกลาง  

สถานีประเภทที่ 3

เป็นสถานียกระดับ รองรับรถไฟฟ้าชานเมือง และระดับดิน รองรับรถไฟทางไกล ได้แก่ สถานีรังสิต

 • ชั้นพื้นดิน : เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟทางไกล รูปแบบชานชาลาตรงกลาง และพื้นที่จอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร
 • ชั้นที่ 2 : เป็นชั้นจำหน่ายตั๋ว และพื้นที่รองรับผู้โดยสารที่จะผ่านไปยังชานชาลารถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าชานเมือง
 • ชั้นที่ 3 : เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟฟ้าชานเมือง รูปแบบชานชาลาตรงกลาง 

 

 

 

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต