โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต

 

 

 

 

 

 


สัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง

  1. สถานีกลางบางซื่อ สถานีจตุจักรพร้อมอาคารสถานี 
  2. ทางรถไฟยกระดับ จาก กม.6+600 ถึง กม.12+201.700
  3. ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล ลานจอดรถไฟ และอาคารอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการควบคุมการเดินรถ
  4. ถนน สะพานยกระดับ และระบบระบายน้ำ

สัญญาที่ 2 งานโยธาสำหรับทางรถไฟบางซื่อ-รังสิต

  1. สถานี 6 สถานีพร้อมอาคารสถานี (สถานีบางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะ ดอนเมืองและรังสิต) 
  2. ทางรถไฟยกระดับ จาก กม.12+201.700 ถึง กม.25+232 และทางรถไฟระดับดิน จาก กม.25+232 ถึง กม.32+350 
  3. ถนนเลียบทางรถไฟ สะพานกลับรถ และระบบระบายน้ำ
  4. งานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขยายสถานีวัดเสมียนนารีและหลักหกในอนาคต

สัญญาที่ 3 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลฯ สำหรับระบบรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต

  1. งานวางรางขนาด 1 เมตร (Meter Gauge)
  2. ระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อรถไฟฟ้า
  3. ระบบควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ
  4. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  5. ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 
  6. สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ซ่อมบำรุงและอุปกรณ์ 
  7. ระบบรักษาความปลอดภัยควบคุมทางเข้าออกและระบบปฏิบัติการพร้อมด้วยระบบสารสนเทศ
  8. สถานีจ่ายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ 
  9. รื้อถอน ปรับปรุง ดัดแปลง และ/หรือย้ายรางเดิม ปรับระดับทางข้ามและอาณัติสัญญาณ/สื่อสารโทรคมนาคม 
  10. การจัดหาตู้รถไฟฟ้าและปรับปรุงระบบความปลอดภัยการเดินรถ (ATP) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  11. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพร้อมคู่มือแนะนำการปฏิบัติของระบบเดินรถ

   

 

 

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต