โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์       ความก้าวหน้าของโครงการ 2561         แนวเส้นทางและสถานี
 

รฟท. ประกาศปิดทาง เข้า-ออก (ทางข้ามทางรถไฟ) ถนนกำแพงเพชร 6 เพื่อก่อสร้างฐานราก Sky Walk โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ - รังสิต แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง

รฟท. แจ้งปิดถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อติดตั้งชิ้นส่วน Sky Walk โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ - รังสิต แนะผู้ขับขี่ใช้ทางคู่ขนาน

   

เดือนธันวาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนตุลาคม

เดือนกันยายน

เดือนสิงหาคม

 
     
    สื่อสิ่งพิมพ์
           
           
      เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4   เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3 เดือนสิงหาคม 2560   เอกสารประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2  
     
    บอร์ดประชาสัมพันธ์
         
           
      บอร์ดนิทรรศการชุดที่ 3   บอร์ดประชาสัมพันธ์
โครงการ ปี 2560
  บอร์ดประชาสัมพันธ์
โครงการ เดือนตุลาคม 2557
 

  ภาพโครงการ  

  วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต