โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต

 

 

 

 

 


 

 

- บอร์ดนิทรรศการชุดที่ 3

     
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2560
     
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการ เดือนตุลาคม 2557
 

 

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต