โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 


   

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางตรวจเยี่ยม
โครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ-รังสิต

     
   

    วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00-11.00 น. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหา ที่เกิดในการก่อสร้าง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สํานักงานภาคสนามของการรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต