โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 


   

โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ-รังสิต เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าเอยู่หัว
ณ แดนเนรมิต

     
   

    วันที่ 3-5 ธันวาคม 2556 โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เข้าร่วมจัด นิทรรศการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าเอยู่หัว ณ แดนเนรมิต เพื่อนําเสนอ ข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนในพื้นที่

ผู้อํานวยการเขตจตุจักรเยี่ยมชมนิทรรศการ

บอร์ดนิทรรศการ

สื่อมวลชนเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ

ประชาชนเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ

ประชาชนเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ

ประชาชนร่วมงานจตุจักรเทิดไท้องค์ราชัน

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต