โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 


   

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การประชุมใหญ่) งานบริการที่ปรึกษา การทบทวนและออกแบบรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-12.00 น.

 
     
   

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การประชุมใหญ่) งานบริการที่ปรึกษา การทบทวนและออกแบบรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอข้อมูลการแก้ไขแบบรายละเอียดโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพื้นที่โครงการ

รฟท.จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาประกอบการสรุปผลศึกษาของโครงการต่อไป

 

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต