โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 


    ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การสัมมนาครั้งที่ 2) งานบริการที่ปรึกษา การทบทวนและออกแบบรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-12.00 น.  
     
   

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การสัมมนาครั้งที่ 2) งานบริการที่ปรึกษา การทบทวนและออกแบบรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องดอนเมือง 2 ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอข้อมูลการแก้ไขแบบรายละเอียดโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพื้นที่โครงการ

รฟท.จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาประกอบการสรุปผลศึกษาของโครงการต่อไป

 

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต