โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

เดือนพฤศจิกายน 2557

 

สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างที่ดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่

 
 • งานปรับพื้นที่ งานรื้อถอนกำจัดสิ่งกีดขวาง และการจัดเตรียมเพื่อดำเนินงานก่อสร้างที่สถานีกลางบางซื่อ (โซน 1 โซน 4A โซน 4B รวมถึงพื้นที่โซน 5) งานรื้อถอน/รื้อย้ายท่อก๊าซและท่อน้ำมัน
 • การเปลี่ยนแปลงแบบโครงสร้างหลักของทางรถไฟยกระดับ (ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพื้นที่โซน 1 พื้นที่ส่วนที่ 2 และ 3 ของโซน 4A พื้นที่ส่วนที่ 1 และ 2 ของโซน 4Bและพื้นที่โซน 5)
 • ดำเนินงานในส่วนที่เป็นรายการงานเปลี่ยนแปลง (Variation Order) ประกอบด้วยงานก่อสร้างย่านจอดรถสินค้าถาวร งานรื้อถอนรางรถไฟเดิมที่สถานีกลางบางซื่องานรื้อย้ายรางเพื่อนำไปสร้างย่านจอดรถสินค้าชั่วคราว งานรื้อถอนและรื้อย้ายสายสัญญาณสื่อสาร การเปลี่ยนไฟส่องสว่างถนนบริเวณย่านจอดรถการใช้เสาเข็มตอกหล่อสำเร็จแทนเสาเข็มเจาะหล่อในที่ งานก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสู่สถานี MRT จากสถานีกลางบางซื่องานติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าด้วยระบบต่อลงดิน (earthing and bonding) สำหรับงานฐานรากการเปลี่ยนไฟส่องสว่างถนน BS7 งานรื้อถอนรื้อย้ายอุปกรณ์ด้านการจราจรที่เป็นทรัพย์สินของ กทม. บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือบริเวณถนนเทอดดำริ
 • การเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของสถานีกลางบางซื่อ (โซน 1) สำหรับงานถมชั้นทางก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (โซน 3 4A และ 5) งานถนนทางเข้า (บริเวณโซน 2 5 และ 7) งานถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A 4B และ 5) และงานถนนลำเลียงวัสดุ (โซน 6 และ 7)
 • งานดินขุดและทำทางระบายน้ำ งานจัดหาวัสดุถมชั้นดินและทดสอบก่อนติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่บริเวณ โซน 3 งานดินขุดบริเวณพื้นที่อาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานขุดและปรับปรุงดิน และงานก่อสร้างชานชาลาชั่วคราวสำหรับโครงสร้างชั้นใต้ดินของอาคารสถานีกลาง (18-20/H-F & 6-20/E, 4-5A-H)
 • งานดินถมกลับและวางแผ่นคอนกรีตสำหรับโครงสร้างชั้นใต้ดิน (ชั้น 1) ที่ gridline 6-18/A - D; 6, 15/H-E
 • งานเสาเข็มรองรับโครงสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลาง (4-5A-D; 18H-F; 19-20 E; 1-5H-E) บริเวณทางเข้าอาคารสถานี (gridline 6-12) บริเวณรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีกลาง (gridline 12-19 ด้านตะวันออก/ตก) ถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลาง อาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง (โรงซ่อมระบบพื้นฐานและย่านจอดรถไฟแห่งใหม่) และอาคารซ่อมบำรุงรถทางไกล (อาคารผู้โดยสาร/โรงซ่อมหัวรถจักรดีเซล และอาคารซ่อมบำรุงรายวัน) รวมถึงส่วนที่ 3 (ส่วนกลาง) ของสะพานรถไฟโซน 4A ด้านใต้ของโซน 1 สำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับบริเวณพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ
 • งานโครงสร้างคานชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลาง (gridline 9-20H-E; 4-5, 18, 20A-D)
 • งานครอบหัวเสาเข็มเพื่อก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดินอาคารสถานีกลาง (gridline 6-20H-E; 18, 20A-D) จุดจอดรถรับ-ส่ง (gridline 12-19E) รวมถึงเพื่อสร้างถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลางย่านจอดรถไฟแห่งใหม่และโรงซ่อมระบบพื้นฐานที่บริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองและอาคารซ่อมบำรุงรถรายวันสำหรับขบวนรถทางไกล
 • งานเสาค้ำ งานตอม่อ และส่วนรับน้ำหนัก เพื่อก่อสร้างทางข้ามบริเวณสถานีกลาง
 • งานดินถมกลับบริเวณสถานีกลาง (gridline 6-16A-D; 6-15H-E)
 • งานแผ่นพื้นรับน้ำหนักฐานรากบริเวณสถานีกลาง (gridline 9-16A-D; 9-15H-E)
 • งานติดตั้งเสาและคาน GB1-GB3 งานติดตั้งระบบสายดินสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานบริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง
 • งานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับอาคารซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง
 • งานติดตั้งเสาโครงสร้างระดับคานคอดินและคานพื้นของอาคารซ่อมบำรุงรถรายวัน
 • งานติดตั้งบันไดขึ้น-ลง บริเวณอาคารซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง
 • งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์จำนวน 5 เสาและสะพานคอนกรีต 1 แห่ง ที่โซน 4Aงานรื้อถอน Portal Frames บริเวณส่วน 2 (โซน 4B) และงานรื้อถอนฐานรากโครงสร้างโฮปเวลล์ บริเวณส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของพื้นที่โซน 5)
 • งานถมคันทางถนนทางเข้า (ส่วนที่ 2 – ด้านทิศใต้ของโซน 2 โซน 5 และโซน 7) งานถมคันทางถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6 และพื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 7) และถนนเลียบทางรถไฟ (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านทิศตะวันตกของโซน 4A)
 • งานระบบระบายน้ำสำหรับถนนทางเข้า (โซน 2 โซน5 และรางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณโซน 7) สำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A)
 • งานเตรียมการ/บริหารจัดการด้านการจราจรระหว่างการรื้อย้ายทางรถไฟบริเวณพื้นที่(ส่วนที่ 1 และ 2 ของโซน 4A รวมถึงส่วนที่ 3 ด้านทิศเหนือของโซน 5) งานเตรียมการสำหรับก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A 4B และโซน 5) รวมถึงงานเตรียมการสำหรับก่อสร้างถนนทางเข้า (บริเวณโซน 2, 3, 5 และ 7) และสำหรับถนนที่ใช้ขนส่งภายในพื้นที่โครงการ (บริเวณโซน 6 และ 7)
 • งานติดตั้งจุดสำรวจสำหรับก่อสร้างถนนทางข้ามบริเวณสถานีกลาง โรงซ่อมหลัก โรงซ่อมระบบพื้นฐาน และย่านจอดรถแห่งใหม่ (ที่อาคารซ่อมบำรุงรถชานเมือง)
 • งานรองพื้นทางเพื่อติดตั้งรางที่รื้อย้ายมาใหม่ (บริเวณส่วนที่ 1 และ 2 ของโซน 4A) รวมถึงรองพื้นทางสำหรับถนนทางเข้า (พื้นที่ส่วนที่ 2 ด้านใต้ของโซน 2 และ 7)  สำหรับย่านจอดรถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกลสำหรับทางลำเลียงวัสดุ (พื้นที่ส่วนที่ 1 ของโซน 6) และสำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A)
 • งานรองพื้นถนนทางเข้า (โซน 2 และโซน 7) และถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A)
 • งานชั้นรองผิวทาง และงานชั้นผิวทาง สำหรับถนนเลียบทางรถไฟ (โซน 4A) และสำหรับถนนทางเข้า (โซน 7)
 • งานเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จและชิ้นส่วน (Segment) สำหรับก่อสร้างสถานีกลาง
 • งานวางท่อน้ำมันของบริษัท FPT
 • งานเชื่อมต่อท่อน้ำมันของบริษัท FPT

     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเท่ากับ 15.45 % จากแผนงานที่วางไว้ 29.25 % ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 13.80 %

 

 

รายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการดังแสดงไว้ต่อไปนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1,500 มม. จำนวน 3 ต้น (ถนนเทอดดำริลานจอดรถของ MRTA และถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี) แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของสถานีกลางบางซื่อ แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง800 มม. ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของถนนทางข้าม แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้างโฮปเวลล์ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้วัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
  งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์ ดำเนินแล้วเสร็จ 237 ต้น จากทั้งหมด 239 ต้น(Type 1A Case 1=65ต้น / Type 2A, 2B Case 1=11ต้น / Type 3A, 3B Case 1=60ต้น / Type 4 Case 1=5 ต้น / Type 12 Case 2=29 ต้น / Type 13 Case 2=32ต้น / Type 14 Case 3=32 ต้น / Type 15 Case 3=3 ต้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 64 ต้น จากทั้งหมด 214 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 533 ต้นจากทั้งหมด 2,596 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเทคอนกรีตฐานราก โครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน18 ฐาน  อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อถอนอาคาร อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายผิวคอนกรีต อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินงานแล้วเสร็จ 254,496 ลบ.ม. จากทั้งหมด 293,314 ลบ.ม. อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 467 ต้น  จากทั้งหมด 623 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  637 ต้นจากทั้งหมด 1,005 ต้น (รวมงานเสาเข็มสำหรับทางขึ้น) อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  132 ต้น  จากทั้งหมด 231 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,689 ต้น จากทั้งหมด 1,706 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,000 มม.ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 91 ต้น จากทั้งหมด 123 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเทคอนกรีตฐานราก ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน104 ฐาน  จากทั้งหมด 160 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเทคอนกรีตฐานราก type F1A ในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 73 ฐาน  จากทั้งหมด 632 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานรื้อย้ายรางเดิมบริเวณสถานีกลางบางซื่อ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานวางท่อน้ำมัน FPT อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,426 ต้น จากทั้งหมด 1,426 ต้น งานเสาเข็มเจาะขนาด 0.50 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 234 ต้น จากทั้งหมด 234 ต้น ในพื้นที่บริเวณอาคาร Daily Maintenance แล้วเสร็จ
  งานฐานราก ในพื้นที่บริเวณอาคาร Daily Maintenance ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 353ฐาน จากทั้งหมด709 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาในพื้นที่บริเวณอาคาร Daily Maintenance ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 314 ต้น จากทั้งหมด 4,991 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งคานสำเร็จรูปในพื้นที่บริเวณอาคาร Daily Maintenance อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. บริเวณอาคาร Passenger Coach ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 958 ต้น จากทั้งหมด 1,596 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Main Workshop  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 812 ต้น จากทั้งหมด 1,559 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานราก ในพื้นที่บริเวณอาคาร Main Workshop ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 74 ฐาน จากทั้งหมด328 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.40 x 0.40 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Infrastructure Workshop  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 582 ต้น แล้วเสร็จ
  งานฐานราก ในพื้นที่บริเวณอาคาร Infrastructure ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน232 ฐาน จากทั้งหมด 244 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสา ในพื้นที่บริเวณอาคาร Infrastructure ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 232 ต้น จากทั้งหมด 244 ต้น
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งคานสำเร็จรูปในพื้นที่บริเวณอาคาร Infrastructure อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกขนาด 0.18 x 0.18 ม. ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1,482 ต้น จากทั้งหมด 2,384 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานราก ในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน741 ฐาน จากทั้งหมด 1,168 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาในพื้นที่บริเวณอาคาร Train Stabling ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 1,234 ต้น จากทั้งหมด 2,384 ต้น
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานดินถมสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเข็มตอก ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 432 ต้น จากทั้งหมด 816 ต้นสำหรับงานถนนทางข้าม อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเข็มตอก ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 172 ต้น
จากทั้งหมด306 ต้นสำหรับงานถนนทางข้าม
อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.80 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 209 ต้น จากจำนวนทั้งหมด 282 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานราก สำหรับงานถนนทางข้ามดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 21 ฐาน จากทั้งหมด 33 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาสำหรับงานถนนทางข้ามดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 19 ต้น จากทั้งหมด 33 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Dicth) ภายในโครงการ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6 งานอื่นๆ
  งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Bored pile plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
  งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ของสัญญาที่ 1


สัญญา 1 : งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและอาคารซ่อมบำรุง
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 พฤศจิกายน 2557
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 266,482,434 44.24% 55.14% 10.90%
2 งานทางรถไฟ 11,422,571,521 22.72% 6.16% -16.56%
3 งานสถานี 14,247,067,853 24.10% 17.45% -6.64%
4 ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าชานเมือง 1,604,023,818 70.01% 48.01% -22.00%
5 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,410,141,074 76.88% 20.73% -56.15%
6 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง 672,130,000 47.03% 26.69% -20.34%
7 ตารางดำเนินงานช่วงกลางวัน 17,823,300 0.00% 0.00% 0.00%
รวม 29,640,240,000 29.25% 15.45% -13.80%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
สัญญาที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557


 

สัญญาที่ 2

งานก่อสร้างที่ดำเนินการส่วนใหญ่ ได้แก่

 
 • งานบำรุงรักษาและบริหารจัดการด้านจราจรสำหรับทางเบี่ยงชั่วคราว (บริเวณตอม่อ หมายเลข 317-371) และสำหรับทางเข้าชั่วคราว (ที่ กม. 25+232.500 ถึง 29+124) งานตรวจวัดและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานด้านประชาสัมพันธ์การจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์จราจร
 • งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างๆ เช่น กปน. กฟน. และ ทีโอที เป็นต้น
 • งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนน และสายส่งสัญญาณ บ.ทีโอที
 • งานรื้อถอนโครงสร้าง/สิ่งปลูกสร้าง เช่น บริเวณด้านบนของแผ่นคอนกรีตพื้นเสมอระดับและจุดเชื่อมต่อราง สะพานรถไฟเสมอระดับบริเวณ กม. 29+145   
 • งานติดตั้งเสาเข็มเจาะสำหรับรองรับโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (ช่วงตอม่อหมายเลข 297-328 L&R,  No. 343-376 R/L, 377-430, 470-446, 504-489, 529A- 505)
 • งานติดตั้งโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ซึ่งได้แก่ งานติดตั้งฐานราก (ช่วงเสาหมายเลข 025-033 R/L, 166-199, 200-211L, 229-235L, 236-265, 275-279, 280-296, 377-430, 470-447 R/L) งานติดตั้งเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ (เสาล่างหมายเลข 044-053L&R, 054-078, 97-131, 237-266, 280-296) และคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (cast-in-situ) (คานล่างหมายเลข 054-078, 97-131, 237-266, 280-296)
 • งานสะพานรถไฟ ได้แก่ งานติดตั้งโครงสร้างคานสะพานอัดแรงรูปกล่อง (viaduct box grider) ช่วงตอม่อหมายเลข 165-099
 • งานดินได้แก่ งานดินและขุดทำทางเสมอระดับ (ช่วงเลยสถานีรังสิต)งานถมคันทางสำหรับทางรถไฟเสมอระดับ (ช่วงเลยสถานีรังสิต) งานบดอัดทรายรองพื้น (บริเวณจุดเชื่อมต่อรางก่อนถึงสถานีหลักหก ช่วง กม. 25+232.500 ถึง กม. 29+145และช่วง กม. 31+485 ถึง กม. 32+350) งานดินขุดและถมกลับโดยใช้ระบบป้องกันการพังทลายของดินด้วยเสาเข็มพืดเหล็ก และงานบดอัดทรายรองพื้น (สถานีวัดเสมมียนนารี ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะ หลักหก รังสิต และทางข้ามถนน บริเวณ กม. 24+910)
 • งานเสาเข็มตอกอัดแรงหล่อสำเร็จ (บริเวณจุดเชื่อมต่อรางก่อนถึงสถานีหลักหก ช่วง กม. 25+232.500 ถึง กม. 29+145และช่วง กม. 31+485 ถึง กม. 32+350 และถนนทางข้ามช่วง กม. 24+910)
 • งานคอนกรีตหยาบ (จุดเชื่อมต่อทางรถไฟก่อนถึงสถานีหลักหก)
 • งานวางแผ่นพื้นรับน้ำหนัก (บริเวณจุดเชี่อมต่อรางก่อนถึงสถานีหลักหกและ ทางรถไฟเสมอระดับและจุดเชื่อมต่อรางช่วง กม. 25+232.500 ถึง 29+145 และช่วง  กม. 31+485 ถึง กม. 32+350)
 •  งานวางกำแพงกันดินบริเวณจุดเชี่อมต่อทางรถไฟก่อนถึงสถานีหลักหก
 • งานเสาเข็มเจาะชนิดเหลี่ยม (Barrette pile) ที่สถานีดอนเมือง (R/L)
 • งานโครงสร้างฐานรากสถานีวัดเสมียนนารี (R/L) สถานีบางเขน (R) สถานีหลักสี่ (R/L) สถานีทุ่งสองห้อง (R/L) สถานีการเคหะฯ (R/L) สถานีหลักหก (R) และสถานีรังสิต (R/L)
 • งานติดตั้งเสาโครงสร้างระดับล่างบริเวณสถานีวัดเสมียนนารี (R) สถานีทุ่งสองห้อง (R/L) สถานีหลักสี่ (R/L) สถานีทุ่งสองห้อง (R/L) สถานีการเคหะฯ (R) และสถานีรังสิต (R/L)
 • งานคอนกรีตหล่อในที่เพื่อสร้างคานรับน้ำหนักสะพานทางข้ามที่ กม.24+910
 • งานคอนกรีตหล่อในที่สำหรับก่อสร้างบันไดทางขึ้น-ลง เครื่องค้ำ/รับน้ำหนัก และโครงสร้างอื่นๆ สำหรับถนนทางข้ามที่ กม. 24+910
 • งานรื้อถอนอาคารสถานีเดิม และก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานีดอนเมือง
 • งานรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณสื่อสารที่สถานีดอนเมือง และสถานีรังสิตและบริเวณเลียบทางรถไฟ
 • การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม (Dynamic Load Test and Seismic Test)

     ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 27.29 % จากแผนงานที่กำหนดไว้ 68.84 % การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 41.54 %

 


รายการงานที่ดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ กิจกรรม สถานะ
1 งานทางวิ่งรถไฟยกระดับและเสมอระดับ  
  งานรื้อถอนโครงสร้างโฮปเวลล์ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 553 ต้น (Type 1 Case 1 = 1 ต้น, Type 1A Case 1 = 31 ต้น, Type 2A Case 1 = 5 ต้น, Type 2B  Case 1 = 1ต้น, Type 3A Case 1 = 83 ต้น, Type 4 Case 1 = 18 ต้น, Type 6 Case 1 = 1 ต้น, Type 5A Case 2 = 3 ต้น, Type 5B Case 2 = 1 ต้น, Type 7 Case 2 = 7 ต้น, Type 8 Case 2 = 75 ต้น, Type 9 Case 2 = 10 ต้น, Type 10 Case 2 = 6 ต้น, Type 11 Case 2 = 84 ต้น, Type 14 Case 3 = 138 ต้น, Type 15 = 6 ต้น, Type 16 Case 2 = 42 ต้น, Type 16A Case 2 = 18 ต้น, Type 16B Case 2 = 9 ต้น, Type 18 Case 2 = 11 ต้น, Type 19 Case 2 = 3 ต้น) แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1500 มม.ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ (1) พื้นที่หลักสี่ ที่ กม. 17+500 (2) บริเวณใกล้กับสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กม20+600 (3) บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนลที่ กม.24+600 และ (4) บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟรังสิต ที่ กม.29+800 แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม.บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์แคแนล ที่ กม.24+600 แล้วเสร็จ
  งานทดสอบเสาเข็มเดิมโครงสร้างโฮปเวลล์ในพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แล้วเสร็จ
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 286 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1,500 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 824 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะ โครงสร้างทางรถไฟยกระดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,800 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 861 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะโครงสร้างทางรถไฟยกระดับแบบเหลี่ยม (Barrette pile) จำนวน 85 ต้น จากทั้งหมด 111ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 303 ฐาน จากทั้งหมด 428 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 312 ต้น จากทั้งหมด  856 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้ง Cross Beam สำหรับโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ จำนวน 125 ชิ้น จากทั้งหมด 428 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างรถไฟทางวิ่งยกระดับ จำนวน 470 ชิ้น จากทั้งหมด 14,303 ชิ้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.35 x 0.35 ม. จำนวน 1,507 ต้น จากทั้งหมด 1,604 ต้น กม.24+830 ถึง กม.25+152 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มตอกสำหรับงานรถไฟเสมอระดับ ขนาด 0.22x 0.22 ม. จำนวน 14,473 ต้น จากทั้งหมด 28,571 กม.25+210 ถึง กม.28+900 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานถมดิน งานถมทราย งานวัสดุชั้นรองพื้นทาง สำหรับงานรถไฟเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดินทางวิ่งเสมอระดับ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2 งานสถานี
  งานรื้อย้ายอาคารสถานีเดิมบริเวณสถานีบางเขน และสถานีหลักสี่ แล้วเสร็จ
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500 มม. จำนวน 66 ต้น และงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile) จำนวน 44 ต้นบริเวณสถานีวัดเสมียนนารี แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีวัดเสมียนนารีดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 19 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีวัดเสมียนนารีดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 18 ต้นจากทั้งหมด 22 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500 มม. จำนวน 66 ต้นและงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile ) จำนวน 44 ต้นบริเวณสถานีบางเขน แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีบางเขน ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 12 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีบางเขน ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ต้นจากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500 มม. จำนวน 66 ต้นและงานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile ) จำนวน 44 ต้นบริเวณสถานีทุ่งสองห้อง แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีทุ่งสองห้อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 21 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีทุ่งสองห้อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 19 ต้นจากทั้งหมด 22 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500 มม. จำนวน 132 ต้น บริเวณสถานีหลักสี่ แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีหลักสี่ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน17 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีหลักสี่ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 14 ต้นจากทั้งหมด 22 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500 มม. จำนวน 128 ต้น บริเวณสถานีการเคหะ แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีการเคหะดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 16 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีการเคหะดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 13 ต้นจากทั้งหมด 22 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette pile )จำนวน 138 ต้น จากทั้งหมด 150 ต้น บริเวณสถานีดอนเมือง อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีดอนเมืองดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน4 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,000 มม. จำนวน 108 ต้น บริเวณสถานีหลักหก แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีหลักหกดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 17  ฐาน จากทั้งหมด 18 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาเข็มเจาะขนาด 1,500 มม. จำนวน 470 ต้น บริเวณสถานีรังสิต แล้วเสร็จ
  งานฐานรากโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีรังสิตดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 41 ฐาน จากทั้งหมด 56 ฐาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเสาโครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีรังสิตดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 20 ต้นจากทั้งหมด 56 ต้น อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานถนนเลียบทางรถไฟและงานถนนทางข้าม
  งานเข็มตอก ขนาด 0.22x 0.22 ม.และ 0.26 x 0.26 ม. จำนวน 528 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม กม.25+201 ถึง กม.25+253 แล้วเสร็จ
  งานเข็มเจาะ ขนาด 800 มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 122 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม แล้วเสร็จ
  งานฐานรากสำหรับโครงสร้างสะพานทางข้ามรถยนต์ จำนวน 14 ฐาน กม.24+910 แล้วเสร็จ
  งานติดตั้งเสาสำหรับโครงสร้างสะพานทางข้ามรถยนต์ จำนวน 14 ต้น กม.24+910 แล้วเสร็จ
  งานติดตั้งคานสำเร็จรูป (I-Girder) สำหรับงานโครงสร้างสะพานทางข้ามรถยนต์กม.24+910          อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานพื้นคอนกรีตสะพาน สำหรับงานโครงสร้างสะพานทางข้ามรถยนต์ กม.24+910 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเข็มตอก ขนาด 0.22x 0.22 ม.และ 0.26 x 0.26 ม. จำนวน 492 ต้น จากทั้งหมด 594 ต้น สำหรับงานถนนทางข้าม กม.27+650 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานเข็มเจาะ ขนาด 800มม. ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 66 ต้น
สำหรับงานถนนทางข้ามกม.27+650
แล้วเสร็จ
  งานฐานรากสำหรับโครงสร้างสะพานทางข้ามรถยนต์ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 6ฐาน กม.27+650 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานติดตั้งเสาสำหรับโครงสร้างสะพานทางข้ามรถยนต์ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 6 ต้น กม.27+650 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานถมดินสำหรับงานถนนเลียบทางรถไฟ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4 งานอื่นๆ
  งานตรวจสอบ Batching Plant อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Concrete Mixed Design อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานตรวจสอบ Aggregate source อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานสำรวจและวางหมุดควบคุม แล้วเสร็จ
  งานปรับพื้นที่ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  งานจัดหาและเคลื่อนย้าย (สำนักงานภาคสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ) แล้วเสร็จ

 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ของสัญญาที่ 2


สัญญา 2 : งานก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ – รังสิต
รายการงานที่ดำเนินการ ราคาค่างานตามสัญญา (บาท) ความก้าวหน้าของงาน (%)
25 พฤศจิกายน 2557
สถานะ
แผนงาน ปฏิบัติจริง
1 รายการทั่วไป 272,629,120 62.55% 57.28% -5.27%
2 งานทางรถไฟ 10,514,931,561 72.03% 31.94% -40.09%
3 งานสถานี 8,558,445,112 67.72% 27.14% -40.58%
4 ถนนเลียบทางรถไฟและถนนทางข้าม 1,264,542,043 51.17% 6.44% -44.72%
5 เงินสำรองเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลง - 0.00% 0.00% 0.00%
รวม 20,610,547,836 68.84% 27.29% -41.54%

 

 

ตารางสรุปแผนงานและผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
สัญญาที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
 
 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต