โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต
 

 

 

 

 

 

 

ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การประชุมใหญ่) งานบริการที่ปรึกษา การทบทวนและออกแบบรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

     
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื้อ-รังสิต